Aizpildīt pieteikumu

Fiskālais aģents

KRAVU CENTRS ir pirmais uzņēmums Latvijā, kas sāka sniegt fiskālā aģenta pakalpojumus
Fiskālais pārstāvis ir nodokļu maksātājs, kas saskaņā ar rakstisku vienošanos pārstāv citas dalībvalsts nodokļu maksātāju vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētu personu saistībā ar visu veidu precēm, ievērojot akcīzes nodokli un akcīzes preču apriti regulējošajos normatīvajos aktos izvirzītās prasības, un maksā pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā.

Papildus tam fiskālais aģents pārstāv augšminētās personas šādos darījumos:
  • preču izlaišana brīvā apgrozībā ar tālāku šo preču piegādi nodokļu maksātājam citā dalībvalstī;
  • preču izlaide brīvā apgrozībā ar tālāku šo preču piegādi iekšējā teritorijā;
  • preču saņemšana iekšējā teritorijā, ja šīs preces ir saņemtas ar mērķi tās eksportēt un ievietotas muitas noliktavā vai akcīzes preču noliktavā, kā arī šo preču eksports;
  • preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā, ja šīs preces tiek iegādātas ar mērķi tās eksportēt un ievietotas muitas noliktavā vai akcīzes preču noliktavā, kā arī šo preču eksports.
Kontakti saziņai
Sermuliņu iela 8 - 5, Rīga, LV-1045